Nano impregnace Isokor® - Chytrá ochrana před vandaly

Isokor Antigraffiti

Isokor® Antigraffiti

Antigraffiti
Antigraffiti

Antigraffiti (Doprodej)

Vodoodpudivý impregnační nátěr na ošetření nasákavých minerálních povrchů proti vlhkosti a vlivu sprejového vandalismu. Je vhodný na ošetření všech minerálních povrchů z přírodního a umělého kamene, vápenocementových omítek i ostatních vodou nasákavých omítek. Neviditelná vrstva, která se při ošetření vytvoří na povrchu, odpuzuje vodu a nečistoty. Tato neviditelná vrstva vytvoří mezivrstvu (anebo tzv. obětní vrstvu) mezi povrchem a nechtěně nastříkanou barvou. Odstraněním této mezivrstvy se odstraní také nastříkaná barva. Ošetřený povrch získává vyšší životnost a podstatně se snižují náklady na odstranění nechtěně nastříkané barvy.

Vlastnosti ošetřeného povrchu / oblast použití

  • Možnost odstranit nastříkanou barvu
  • Odpudivý efekt vůči padající a stříkající vodě
  • Snížení přilnavosti nečistot
  • Téměř nezměněná paropropustnost a propustnost pro plyny
  • Minimální změna vzhledu (může dojít ke zvýraznění barvy)
Nanášení / aplikace
Před ošetřením povrch důkladně očistěte. Přípravek protřepejte po dobu 10 sekund. Ošetřovaný povrch musí být čistý, suchý a odmaštěný. Na ošetřovaný povrch naneste stříkáním nízkotlakou pistolí (tlak 1-5 barů), jemným štětcem nebo válečkem rovnoměrnou vrstvu. Ošetření provádějte při teplotě 5 - 35 ° C. Pokud je to možné, neprovádějte aplikaci na přímém slunci. Schnutí trvá v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu cca 3 až 5 hod.
Složení: Voda, alkány, aditiva.
Spotřeba: 1000 ml/ 7 – 10 m2 podle nasákavosti ošetřovaného povrchu.

Životnost: Ošetření je minimálně 12 měsíců v závislosti na zatíženosti ošetřeného povrchu, především mechanickém.

Doba schnutí a zrání
Schnutí trvá cca 60 min. Do 10 minut od aplikace lze přebytečný přípravek odstranit pomocí suchého čistého hadříku, nebo houbičky, po 1 hod. je možné se ošetřeného povrchu dotýkat, po 6 hod. je reakce ukončena a ošetřený materiál lze běžně používat.
Skladování
24 měsíců od data výroby v původních obalech při teplotách 5 - 35°C, nevystavovat přímému slunečnímu záření. Chránit před mrazem. Po otevření výrobek opět skladujte jen v dobře uzavřených nádobách nejvíce 6 měsíců.
Bezpečnostní upozornění
Při práci s přípravkem dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření jako při práci s chemickými přípravky. Při stříkání si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Zasaženou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Zasažené oči vymývejte cca 5 min. větším množstvím tekoucí vody, pokud obtíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Recyklujte jen prázdné obaly. Přípravek je určen k přímému použití. Ředění, příp. smíchání s jinými látkami je zakázáno.
Technický list Antigraffiti.pdf Technický list Antigraffiti.pdf
Size : 336.657 Kb
Type : pdf
Isokor Antigraffiti - KBU.pdf Isokor Antigraffiti - KBU.pdf
Size : 42.345 Kb
Type : pdf

© Copyright AZ-Reko®