Kdo dřív přijde...

 
Termíny realizací

Kapacita realizací je omezená...

Velice si vážíme všech, co chtějí realizovat rekonstrukci prostřednictvím firmy AZ-Reko®. Čas plyne jako voda a volných termínů ubývá a poptávek je stále dost. Proto jsme pro Vás připravili jednoduchý přehled volných termínů zahájení pro tento rok.
Datumy uvedené v tabulce představují termín zahájení realizace. Realizace se začínají vždy v první pracovní den v týdnu (Pondělí, pokud není státní svátek).
Realizace jednotlivých rekonstrukcí vždy trvá dle doby uvedené v kalkulaci (zpravidla 2-3 týdny). Vypsané termíny nemají vliv na průběh ostatních realizací.
Přehled termínů plánovaných realizací pro rok 2021
Volný termín       Termín v rezervaci       Obsazený termín
Z organizačních důvodů nelze zahájit realizaci
Leden 2021
Únor 2021
Březen 2021
Po - 04.01.2021
Termín obsazen
Po - 01.02.2021
Termín obsazen
Po - 01.03.2021
Termín obsazen
Po - 11.01.2021
Nelze realizovat
Po - 08.02.2021
Nelze realizovat
Po - 08.03.2021
Nelze realizovat
Po - 18.01.2021
Termín obsazen
Po - 15.02.2021
Termín obsazen
Po - 15.03.2021
Termín obsazen
Po - 25.01.2021
Nelze realizovat
Po - 22.02.2021
Termín obsazen
Po - 22.03.2021
Nelze realizovat
    Po - 29.03.2021
Termín obsazen
Duben 2021
Květen 2021
Červen 2021
Út - 06.04.2021
Termín obsazen
Po - 03.05.2021
Termín obsazen
Po - 07.06.2021
Termín obsazen
Po - 12.04.2021
Nelze realizovat
Po - 10.05.2021
Termín obsazen
Po - 14.06.2021
Nelze realizovat
Po - 19.04.2021
Termín obsazen
Po - 17.05.2021
Termín obsazen
Po - 21.06.2021
Termín obsazen
Po - 26.04.2021
Nelze realizovat
Po - 24.05.2021
Termín obsazen
Po - 28.06.2021
Termín obsazen
  Po - 31.05.2021
Termín obsazen
 
Červenec 2021
Srpen 2021
Září 2021
St - 07.07.2021
Termín obsazen
Po - 02.08.2021
Nelze realizovat
Po - 06.09.2021
Nelze realizovat
Po - 12.07.2021
Termín obsazen
Po - 09.08.2021
Termín obsazen
Po - 13.09.2021
Termín obsazen
Po - 19.07.2021
Nelze realizovat
Po - 16.08.2021
Nelze realizovat
Po - 20.09.2021
Termín obsazen
Po - 26.07.2021
Termín obsazen
Po - 23.08.2021
Nelze realizovat
Po - 27.09.2021
Nelze realizovat
  Po - 30.08.2021
Termín obsazen
 
  Po - 31.08.2021
Termín obsazen
 
Říjen 2021
Listopad 2021
Prosinec 2021
Po - 04.10.2021
Termín obsazen
Po - 01.11.2021
Termín obsazen
Po - 06.12.2021
Termín obsazen
Po - 11.10.2021
Nelze realizovat
Po - 08.11.2021
Termín obsazen
Po - 13.12.2021
Nelze realizovat
Po - 18.10.2021
Termín obsazen
Po - 15.11.2021
Nelze realizovat
Po - 20.12.2021
Nelze realizovat
Po - 25.10.2021
Nelze realizovat
Po - 22.11.2021
Termín obsazen
Po - 27.12.2021
Nelze realizovat
  Po - 29.11.2021
Nelze realizovat
 
Pokud je termín v rezervaci a nebude stvrzen podpisem Smlouvy o dílo nejpozději
2 měsíce před zahájením, bude automaticky STORNOVÁN !!!

Rezervace termínu realizace*

Rezervační systém je poloautomatický, o rezervaci Vás budeme informovat e-mailem (rezervace bude systémem zpracována do 12ti hodin).
Dle dohody a požadavků, je možné zahájit rekonstrukci i v jiný den, organizačně se musí vše sladit tak, aby to nenarušilo chod již probíhajících realizací.
Drobné realizace vždy můžeme někam zařadit a realizovat v průběhu probíhajích rekonstrukcí (pokud to bude kapacitně reálné).
* Rezervace termínu realizace je možná, pouze:
1) Pokud u Vás již proběhlo zaměření
2) Bylo-li přiděleno číslo jednací
3) Byla-li zpracována kalkulace na základě zaslaných podkladů.
Pokud nebyla doposud splněna některá z uvedených podmínek, není možné požadovaný termín rezervovat.

Pokud máte o realizaci zájem dříve, je možné se spojit jménem AZ-Reko® s partnerskými firmami a oslovit je:

1) K + K Stavitelství s.r.o. - p. Karel Kouřík (603 446 152) - www.kkstavitelstvi.cz

2) Byty a domy na klíč - p. Tomáš Kaucký (725 800 033) - www.elektroprace.online

Věříme, že Vám tento přehled pomůže při Vašem rozhodování.

© Copyright AZ-Reko®