Šetříme Váš čas i peníze...

 
Technický Dozor Investora

Kontrola a technický dozor staveb ...

Kontrola staveb - Technický dozor - Přehled služeb a cen

Sledujeme způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedeme stavební dení nebo jednoduchý záznamu o stavbě. V celu se jedná o dohled nad souladem kvantitativních a kvalitativních parametrů plánovaných požadavků projektu s prováděnou stavbou.

Nabídka / Porovnání

 • Koordinace stavby
 • Vedení jednoduchého záznamu o stavbě
 • Vedení stavebního deníku
 • Kontrola dodržování BOZP a PO na staveništích
 • Kontrola kvality prováděných prací
 • Kontrola použitého materiálu
 • Fotodokumentace z průběhu realizace
 • koordinaci a komunikaci s technickým dozorem
 • Přípravu dokladové části pro kolaudaci
 • Pořízení zápisu z kontrol
 • Zajištení a uspořádání zařízení staveništ

Standard

x
x
x
x
x
x
x
x

690 Kč

bez DPH

794 Kč včetně DPH

Profi

Ok
×
x
-
×
x
x
x
x
x

690 Kč

bez DPH

794 Kč včetně DPH

Premium

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

690 Kč

bez DPH

794 Kč včetně DPH

© Copyright AZ-Reko®