Rekonstrukce, realizace, stavby, služby, obchod, poradenství...

Historie AZ-Reko®

Historie, současnost a budoucnost...

Historie a začátky firmy AZ-Reko®
Počátky podnikání jsou od roku 1998, kdy byl kladen důraz na vstřícný přístup k lidem a požadavek vyjít každému vstříc. Vlivem chování a morálkou lidí v té době byla činnost firmy od roku 2003 do roku 2010 přerušena a díky novým zkušenostem jsme se rozhodli vše zkusit znovu od začátku. Změnou přístupu k lidem a výběrem vhodných spolupracovníků se firma od roku 2010, mohla začít nově rozvíjet.
Hlavním impulsem k zahájení činnosti, byla změna přístupu a chování ke klientům oproti konkurenčním firmám. Díky konkurenci, která byla v roce 2010 na českém trhu a hlavně díky negativnímu přístupu a názoru lidí na stavební firmy, bylo rozhodující, že veškeré realizace a přístup ke klientům byl a je osobnější a díky preciznějšímu přístupu k detailům byl a stále je kladen důraz na kvalitu, přesnost a hlavně spolehlivost a dodržení dohodnutých termínů. Postupem času a díky přístupu a narůstající klientele se rok od roku záměr vybudovat a rozvíjet firmu, která se od jiných bude lišit určitou přidanou hodnotou, dařilo budovat a nadále je to impuls k dalšímu rozvoji.
Současnost
Naší hlavní činností jsou kompletní rekonstrukce bytů, rekonstrukce bytových jader, zděných koupelen, kvalitní přestavby bytu a interiérů s maximálním důrazem na kvalitu a spokojenost s provedenou prací. Nabídka, distribuce a prodej výrobků a zboží pro zkvalitnění bydlení - Vše Pro Domov.
Zakládáme si na osobním přístupu ke každému klientovi, dle jeho potřeb a požadavků. Při realizacích a provádění prací, klademe důraz na kvalitu, individualitu a design. Kvalita prováděných prací a vystupování pracovníků je na prvním místě. Díky včasné informovanosti klientů dokážeme naplánovat realizace dlouhodobě dopředu a vyjít tak vstříc téměř všem klientům. Naší motivací je fakt, že každý rok přineseme na trh novinku, která pomůže zefektivnit rozvoj firmy, ušetřit drahocenný čas a přiblížit se více lidem.
Naší klientelou jsou lidé, kteří mají požadavek na kvalitní a spolehlivé bydlení, dle svých požadavků a představ z řad běžného obyvatelstva bydlící v rodinných nebo panelových domech na území Prahy. Díky dobré informovanosti a na základě doporučení od klientů, pro které jsme již realizovali jejich plány, se na nás obracejí jejich známí, případně lidé, kteří se o nás dozví z různých článků, které o naší firmě lidé píší.
V současnosti jsme tým přibližně 20ti lidí, kteří přispívají svojí prací k finančnímu zajištění svých rodin a bezproblémovému chodu firmy.
Díky rozvoji firmy se nám daří ušetřit a získat prostředky na pomoc potřebným, jak ve zdravotní pomoci, sborům dobrovolných hasičů, tak i v rozvoji dětí a mládeže ve školních i mimoškolních aktivitách.
Budoucnost
Vše se snažíme vyvíjet a plánovat tak, aby veškeré komplikace jak ze strany klientů, platební morálky a i změny v legislativě, nebyly překážkou v podnikání a rozvoji. Přizpůsobujeme vše svým možnostem a podmínkám, které jsou na českém trhu.Využíváme nejmodernějších technologií pro zkvalitnění našich služeb a víme, že vše se dá, když se chce, eliminovat a přizpůsobit, abychom si otázku překážky či komplikace nepřipustili a nemuseli vůbec pokládat.
Počátek všeho
Provozovna
Auta
Certifikát Živnostník roku
Prověřená Společnost 2020
Evropský Certifikát Důvěryhodnosti Firem

© Copyright AZ-Reko®