Kdo dřív přijde...

 
Termíny realizací

Kapacita realizací je omezená...

Velice si vážíme všech, co chtějí realizovat rekonstrukci prostřednictvím firmy AZ-Reko®. Čas plyne jako voda a volných termínů ubývá a poptávek je stále dost. Proto jsme pro Vás připravili jednoduchý přehled volných termínů zahájení pro tento rok.
Datumy uvedené v tabulce představují termín zahájení realizace. Realizace se začínají vždy v první pracovní den v týdnu (Pondělí, pokud není státní svátek).
Realizace jednotlivých rekonstrukcí vždy trvá dle doby uvedené v kalkulaci (zpravidla 2-3 týdny). Vypsané termíny, nemají vliv na průběh ostatních realizací.

Pokud máte o realizaci zájem dříve, je možné se spojit jménem AZ-Reko® s partnerskými firmami a oslovit je:

1) K + K Stavitelství s.r.o. - p. Karel Kouřík (603 446 152) - www.kkstavitelstvi.cz

2) Byty a domy na klíč - p. Tomáš Kaucký (725 800 033) - www.elektroprace.online

Volný termín       Termín v rezervaci       Obsazený termín
Z organizačních důvodů nelze zahájit realizaci
Leden 2020
Únor 2020
Březen 2020
Po - 06.01.2020
Termín obsazen
Po - 03.02.2020
Termín obsazen
Po - 02.03.2020
Termín obsazen
Po - 13.01.2020
Nelze realizovat
Po - 10.02.2020
Nelze realizovat
Po - 09.03.2020
Nelze realizovat
Po - 20.01.2020
Termín obsazen
Po - 17.02.2020
Termín obsazen
Po - 16.03.2020
Termín obsazen
Po - 27.01.2020
Termín obsazen
Po - 24.02.2020
Nelze realizovat
Po - 23.03.2020
Termín obsazen
    Po - 30.03.2020
Termín obsazen
Duben 2020
Květen 2020
Červen 2020
Po - 06.04.2020
Termín obsazen
Po - 04.05.2020
Nelze realizovat
Po - 01.06.2020
Nelze realizovat
Út - 14.04.2020
Termín obsazen
Po - 11.05.2020
Termín obsazen
Po - 08.06.2020
Termín obsazen
Po - 20.04.2020
Termín obsazen
Po - 18.05.2020
Nelze realizovat
Po - 15.06.2020
Nelze realizovat
Po - 27.04.2020
Nelze realizovat
Po - 25.05.2020
Termín obsazen
Po - 22.06.2020
Termín obsazen
    Po - 29.06.2020
Termín obsazen
Červenec 2020
Srpen 2020
Září 2020
Út - 07.07.2020
Termín obsazen
Po - 03.08.2020
Termín obsazen
Po - 07.09.2020
Termín obsazen
Po - 13.07.2020
Termín obsazen
Po - 10.08.2020
Nelze realizovat
Po - 14.09.2020
Nelze realizovat
Po - 20.07.2020
Nelze realizovat
Po - 17.08.2020
Nelze realizovat
Po - 21.09.2020
Termín obsazen
Po - 27.07.2020
Nelze realizovat
Po - 24.08.2020
Termín obsazen
Út - 29.09.2020
Nelze realizovat
  Po - 31.08.2020
Nelze realizovat
 
Říjen 2020
Listopad 2020
Prosinec 2020
Po - 05.10.2020
Termín obsazen
Po - 02.11.2020
Termín obsazen
Po - 07.12.2020
Termín obsazen
Po - 12.10.2020
Nelze realizovat
Po - 09.11.2020
Termín obsazen
Po - 14.12.2020
Nelze realizovat
Po - 19.10.2020
Termín obsazen
Po - 16.11.2020
Nelze realizovat
Po - 21.12.2020
Nelze realizovat
Po - 26.10.2020
Nelze realizovat
Po - 23.11.2020
Termín obsazen
Po - 28.12.2020
Nelze realizovat
  Po - 30.11.2020
Nelze realizovat
 
Pokud je termín v rezervaci a nebude stvrzen podpisem Smlouvy o dílo nejpozději
2 měsíce před zahájením, bude automaticky STORNOVÁN !!!

Rezervace termínu realizace*

Dle dohody a požadavků, je možné zahájit rekonstrukci i v jiný den, organizačně se musí vše sladit tak, aby to nenarušilo chod již probíhajících realizací.
Drobné realizace vždy můžeme někam zařadit a realizovat v průběhu probíhajích rekonstrukcí (pokud to bude kapacitně reálné).
* Rezervace termínu realizace je možná, pouze:
1) Pokud u Vás již proběhlo zaměření
2) Bylo-li přiděleno číslo jednací
3) Byla-li zpracována kalkulace na základě zaslaných podkladů.
Pokud nebyla doposud splněna některá z uvedených podmínek, není možné požadovaný termín rezervovat.
Věříme, že Vám tento přehled pomůže při Vašem rozhodování.

© Copyright AZ-Reko®